"BARTEK" po raz piętnasty

19.09.2014 r. o godz. 17:00 w restauracji FENIKS odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Funduszu Stypendialnego "BARTEK". Z rąk wójta gminy Barciany Pana Ryszarda Kozyry oraz członków zarządu stowarzyszenia, 32 uczniów naszej gminy otrzymało certyfikaty potwierdzające przyznanie stypendium. Uhonorowani zostali najlepsi uczniowie w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.
Przybyli licznie rodzice zostali poinformowani o źródłach finansowania stypendiów – dotacji Gminy Barciany, dotacji Fundacji im. Stefana Batorego oraz samodzielnie pozyskiwanych przez stowarzyszenie funduszach.

Wszyscy zostali zaproszeni do całorocznej współpracy, a szczególnie do współorganizacji najbliższego festynu IV Edycji Święta Pieczonego Ziemniaka (04.10.2014 r.).

Prezes „Barciańskiej Inicjatywy Ośœwiatowej”

Witold Bogdanowicz