20 edycja stypendiów "Bartek"

20 września 2018 roku na uroczystej Sesji Rady Gminy Barciany w obecności władz gminy, rodziców i uczniów zostały wręczone po raz 20-ty stypendia Stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa.

Przyznano 9 stypendiów w kategorii szkół podstawowych na łączną kwotę 9 tys. złotych oraz 9 stypendiów w kategorii szkół średnich na łączna kwotę 18 tys. złotych. Stypendia wręczali Prezes BIO Witold Bogdanowicz, Wiceprezes Małgorzata Kłaczko – Dyjas oraz Przewodnicząca Komisji Stypendialnej Halina Piórkowska.