W obecnośœci Sekretarz Gminy Barciany Pani Anny Tereszko, Przewodniczącej Rady Gminy Pani Małgorzaty Kłaczko-Dyjas, Zarządu BIO oraz Komisji Stypendialnej z przewodniczącym Panem Wiesławem Gajdowskim w restauracji "Feniks"” uroczyśœcie wręczono stypendia dla 9 uczniów szkół podstawowych, 12 gimnazjalistów oraz 10 uczniów szkół śœrednich gminy Barciany. W uroczystośœci brali udział oprócz uczniów rodzice stypendystów. Warunkiem otrzymania stypendium były wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach, praca na rzecz stowarzyszenia. Punktowana była także trudna sytuacja materialna ucznia.

W bieżącym roku szkolnym na stypendia została przeznaczona kwota 36,5 tys. złotych. Środki na wypłatę pochodzą ze zbiórek, odpisów 1% i innych działań członków BIO oraz dotacji Fundacji im. Stefana Batorego i Gminy Barciany.

Zarząd BIO przekazał gratulacje i wyraził nadzieję, że przekazane pieniądze wpłyną na jeszcze lepsze wyniki szkolne stypendystów.

Prezes Stowarzyszenia „Barciańska Inicjatywa Ośœwiatowa”

Witold Bogdanowicz