W dniu 16 września 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Funduszu Stypendialnego "Bartek".
Komisja Stypendialna w składzie:
1. Wiesław Gajdowski-przewodniczący,
2. Małgorzata Kłaczko-Dyjas - z-ca przewodniczącego,
3. Iwona Bepirszcz-członek,
4. Bożena Tomaszewska-członek,
5. Anna Witkowska-członek,
6. Małgorzata Bogdanowicz-członek
przeanalizowała dostarczone przez stypendystów dokumenty i przyznała: 10 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, 12 dla uczniów gimnazjów i 10 dla uczniów szkół średnich.

20.09.2013 roku w obecności Pani Anny Tereszko - Sekretarza Gminy Barciany, Pani Małgorzaty Kłaczko - Dyjas - Przewodniczącej Rady Gminy Barciany oraz Pana Wiesława Gajdowskiego - Radnego Gminy Barciany rozdano uczniom i rodzicom listy gratulacyjne oraz pierwsze stypendia w tym roku szkolnym.

Mamy nadzieję, że stypendia przyczynią się do dalszych Waszych sukcesów w nauce.

Prezes Stowarzyszenia „Barciańska Inicjatywa Ośœwiatowa”

Witold Bogdanowicz