W dniu 22.09.2006 r. wręczono uroczyście stypendia Funduszu Stypendialnego "Bartek".

W tym roku przyznano:

- 21 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych po 50 zł
- 29 stypendiów dla uczniów gimnazjum po 75 zł
- 10 stypendiów dla uczniów szkół średnich po 200 zł

W uroczystości wzięli udział rodzice, nagrodzona młodzież oraz władze gminy Barciany i zarząd BIO. Środki na stypendium pochodzą z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, Rady Gminy Barciany, Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz wpłat osób fizycznych.

Prezes BIO