27 września w restauracji „Feniks” najzdolniejsza młodzież odebrała stypendia. Wręczyli je: Wójt Gminy Barciany - Pan Ryszard Kozyra, Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Małgorzata Kłaczko, Przewodnicząca Komisji Oświaty Anna Witkowska i Prezes Stowarzyszenia - Pan Witold Bogdanowicz.