Fundusz stypendialny "Saturn" powstał w ramach Barciańskiej Inicjatywy Oświatowej w celu promowania i nagradzania tych uczniów, którzy wykazują się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce. Osiągnięcie bardzo dobrych wyników w szkole to częstokroć żmudna i ciężka praca, na którą decydują się nieliczni uczniowie. Jest ona tym bardziej niewdzięczna, że jej największe owoce przychodzą dopiero po latach systematycznej nauki w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i w końcu na studiach. Jest to aż 17 lat ciągłej nauki. Na szczęście efekty tej ciężkiej pracy widoczne są o wiele dłużej, bo do końca naszego życia, kiedy to możemy otrzymać pracę, o której marzyliśmy, lub gdy możemy realizować się naukowo.

Stypendium "Saturn" ma na celu promowanie i wspieranie tych uczniów, którzy systematycznie pracują, aby mieć najlepsze stopnie w szkole. Mamy nadzieję, iż przekazane fundusze ułatwią dalszy rozwój umiejętności naszych stypendystów.

FUNDATORZY


EDYCJA I


EDYCJA II