25 września 2004 r. w Gimnazjum Publicznym w Barcianach odbyło się pierwsze spotkanie "Klubu stypendystów". Zarząd stowarzyszenia zapoznał zebraną młodzież z celami stowarzyszenia oraz z problematyką pozyskiwania środków finansowych.

Wspólnie wypracowany został program pracy klubu na rok szkolny 2004/2005.