Fundatorzy stypendium "Saturn" gratulują Edycie Leśnik i Agnieszce Szewczyk bardzo dobrych wyników w nauce osiąganych wbrew wszelkim trudnościom. Postawa ta w naszej opinii zasługuje na wyróżnienie i dlatego uczennice te postanowiliśmy nagrodzić stypendium w nadchodzącym semestrze. Wierzymy, że ich praca będzie wzorem dla innych oraz dowodem na to, że dobre wyniki w nauce przekładają się na wymierne korzyści.

Jednocześnie chcielibyśmy także podziękować Barciańskiej Inicjatywie Oświatowej, a w szczególności Panu Witoldowi Bogdanowiczowi za zaangażowanie, które umożliwiło nam sprawne stworzenie i uruchomienie funduszu.

FUNDATORZY