Święto Pieczonego Ziemniaka

Stowarzyszenie "Barciańska Inicjatywa Oświatowa" oraz właściciele restauracji "Feniks" Elżbieta i Bogusław Biedrawa byli organizatorami Święta Pieczonego Ziemniaka pod hasłem „Dzisiaj wam się nie upiecze!". Odbyło się ono w Barcianach 9 października.
Imprezę połączono z wystawą rękodzieła artystycznego. Twórcy z powiatu kętrzyńskiego mogli mieszkańcom gminy zaprezentować swój warsztat i umiejętności, bowiem na oczach zainteresowanych wykonywali prace. Były stoiska wyrobów z gliny, robótek ręcznych, wyrobów techniką decoupage i wikliny. Również Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin im. Ojca Pio w Barcianach zaprezentowało swe prace i wyroby. Stoisko informacyjne wystawiła również Lokalna Grupa Działania „Barcja". Zespół Szkół w Karolewie zaprezentował stoisko kulinarne.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, którą zorganizowali stypendyści na rzecz Funduszu Stypendialnego "BARTEK".

Niewątpliwie największą atrakcją był festiwal potraw z ziemniaków. Do konkursu na najoryginalniejszą potrawę przystąpiło 18 osób oraz uczniowie Zespołu Szkół w Karolewie. Pomysłowość przeszła oczekiwania i wyobrażenia organizatorów. Jury konkursu miało nie lada problem, by wybrać najoryginalniejsze danie z ziemniaków. Nagrodę główną zdobył tort ziemniaczany przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Karolewie. Nagrody wręczył prezes BIO Witold Bogdanowicz wraz z fundatorem nagród Panem Bogusławem Biedrawą. Po konkursie odbyła się degustacja i każdy odwiedzający restaurację miał możliwość zakupienia przygotowanych specjałów w CHACIE PASIBRZUCHA - dochód został również przeznaczony na Fundusz Stypendialny "BARTEK".

Występ zespołu „Basibabki" był miłym akcentem tego przedsięwzięcia. Imprezę zakończył koncert zespołu EGO z Prosna.

Organizatorzy liczą, że „Święto pieczonego ziemniaka" na stałe wpisze się w kalendarz imprez kulturalnych gminy Barciany.

Wiceprezes Stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa -Małgorzata Kłaczko-Dyjas