W dniu 17.12.2013 r. przed sesją Rady Gminy w Barcianach członkowie stowarzyszenia wraz z rodzinami stypendystów poprowadzili loterię na której znalazły się ozdoby i wypieki świąteczne. W wyniku akcji uzyskaliśmy 1150 zł, które przeznaczymy na Fundusz Stypendialny "Bartek".

Dziękujemy serdecznie wszystkim stypendystom, rodzicom i członkom BIO za przygotowanie ozdób, szczególne podziękowania kierujemy do Pani Jolanty Sadowskiej, która wykonała kielichy świąteczne.

Prezes BIO
Witold Bogdanowicz