W dniu 20 grudnia, przed sesją i w trakcie sesji Rady Gminy Barciany, można było kupić ozdoby bożonarodzeniowe wykonane przez stypendystów, ich rodziny i osoby zaprzyjaźnione. Zebrane środki finansowe zostały przeznaczone na Fundusz Stypendialny BARTEK. Dzięki hojności darczyńców udało się zebrać kwotę 700 zł.

Przypominamy, że dzięki funduszowi stypendialnemu, młodzież i dzieci z naszej gminy otrzymują co miesiąc pomoc finansową umożliwiającą wszechstronny rozwój. Dziękujemy wszystkim, którzy chcieli wspomóc nasz fundusz.

Prezes Barciańskiej Inicjatywy Oświatowej
Witold Bogdanowicz