• Druk i upowszechnienie materiałów informacyjnych:

- ulotki

- folder

- informator - broszura I Ty możesz zostać darczyńcą programu stypendialnego”

• Informacje o Programie podczas imprez w gminie:

- Festyn w Asunach

- Dni Barcian

- Dzień Dziecka

• Organizacja imprez charytatywnych:

- aukcja podczas Festynu w Asunach

- zabawy fantowe podczas Dni Barcian

- bal charytatywny

• Miejsca upowszechniania systematycznie informacji o Programie:

- zebrania z rodzicami w szkołach

- zebrania z sołtysami

- sesje Rady Gminy

• Współpraca z mediami:

- przekazywanie informacji do Gazety Olsztyńskiej i Radia Olsztyn

- zamieszczanie informacji w Biuletynie Gminy