• Realizacja Programu Stypendialnego "BARTEK" dla uczniów gimnazjów i szkół średnich.

• Opracowanie i wdrożenie programu wspierania inicjatyw oświatowych w gminie Barciany.

• Gromadzenie funduszy na działalność dobroczynną w formie "kapitału żelaznego".

• Integracja społeczności lokalnej (gmina Barciany) wokół problemów związanych z edukacją.