Kształcenie nie jest rzeczą łatwą...

Każdy chciałby uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce, jednak nie każdemu jest to dane. A Ci, którym nauka nie sprawia problemu, zbyt często mają problemy finansowe. Barciańska Inicjatywa Oświatowa wychodzi naprzeciw tym osobom z pomocą, oferując im stypendia.

28 sierpnia 2003r. odbyło się zebranie Komisji Stypendialnej BIO. W jej skład weszli: Stefania Kosińska, Krystyna Kozłowska, Teresa Sawa, Krzysztof Tobolski i Katarzyna Klamczyńska. Funkcję przewodniczącego pełniła K. Kozłowska, sekretarza - K. Klamczyńska.

Komisja rozpatrzyła wszystkie (26) podania, które wpłynęły do BIO pod względem zgodności z założeniami Regulaminu Funduszu Stypendialnego. Stypendia przyznano 15 osobom. Oto one: Magdalena Abram, Krzysztof Wiszniewiecki, Ewelina Wanago, Marta Jasek, Natalia Grajner, Magdalena Samsel, Elwira Bieńko, Tomasz Groch, Joanna Szewczyk, Ewa Zielonka, Monika Preuss, Maciej Wasilewski, Anna Olenkowicz, Anna Strąk, Angelika Biernacka oraz Mateusz Dauksza i Angelika Pouch.

Mądra i wykształcona młodzież jest przyszłością narodu. Warto w jej edukację inwestować, bo to także nasza własna przyszłość.