W dniu 25.09.2009 r. wręczono uroczyście stypendia Funduszu Stypendialnego "BARTEK" i "SATURN".

Stypendium "BARTEK" otrzymało:

- 12 uczniów szkół podstawowych;
- 15 uczniów gimnazjum;
- 14 uczniów szkół średnich.

Fundatorzy stypendium "SATURN" ufundowali stypendia dwóm uczennicom: z gimnazjum i ze szkoły średniej.

W uroczystości wzięli udział rodzice, nagrodzona młodzież oraz władze gminy Barciany i zarząd BIO.

Chwile pełne oczekiwania...

Powitanie

Wręczenie stypendiów

Węczenie stypendiów "SATURN" siostrom Agnieszce i Mai Szewczyk

Uczennica szkoły średniej - Edyta Leśnik była 4 - krotnie stypendystką stowarzyszenia BIO

Tuż po rozdaniu listów gratulacyjnych...

...można było odebrać stypendium po raz pierwszy.