• Kwota do 100.000 zł na kapitale żelaznym Programu Stypendialnego - lokaty terminowe w Banku Spóldzielczym w Reszlu.

• Kwota powyżej 100.000 zł do 200.000 zł - lokaty w 2 bankach (Bank Spóldzielczy w Reszlu i wybrany w drodze konkursu).

• Kwota powyżej 200.000 zł do 500.000 zł - lokaty w 3 bankach (minimalna kwota wpłaty - 100.000 zł).

• Kwota powyżej 500.000 zł - lokaty w 3 bankach + możliwość zakupu obligacji Skarbu Państwa za 20% kapitału.