2006/2007

1. Agnieszka Szewczyk
2. Edyta Leśnik

A oto, co mówią o swoich podopiecznych wychowawcy:

"Agnieszka na koniec roku szkolnego otrzymała świadectwo z wyróżnieniem. Uzyskała średnią 5.2. Aż z siedmiu przedmiotów otrzymała oceny wyższe niż w pierwszym półroczu. Agnieszka jest wzorową uczennicą o nienagannym zachowaniu i szczególnej kulturze osobistej."

"Edyta przez cały rok szkolny wzorowo wywiązywała się ze swoich obowiązków. Dała się poznać jako osoba odpowiedzialna, pracowita, skromna. Chętnie pomagała w nauce innym. Często podejmowała się dodatkowej pracy na rzecz klasy. Średnia ocen z poszczególnych przedmiotów wyniosła 5.0 i tym samym uczennica otrzymała świadectwo z wyróżnieniem."