24 września w restauracji „Feniks” najzdolniejsza młodzież już po raz dwunasty odebrała stypendia. Wręczyli je: Sekretarz Gminy Barciany - Pani Anna Tereszko, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Henryk Nosek i Prezes Stowarzyszenia - Pan Witold Bogdanowicz. Na uroczystości obecni byli również rodzice.

„Dzisiejsze spotkanie będzie przebiegało pod znakiem dwunastki”- tymi słowami Prezes Stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa Witold Bogdanowicz rozpoczął uroczystość wręczenia stypendiów dzieciom i młodzieży z gminy Barciany.
Komisja Funduszu Stypendialnego „Bartek” przyznała 12 stypendiów naukowych uczniom szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych czy zawodach sportowych. 12 stypendiów przyznano uczniom gimnazjów. Kolejne 12 stypendiów otrzymali uczniowie szkół średnich. Komisja w obu przypadkach oprócz czynnika socjalnego brała również pod uwagę wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia oraz działania młodych ludzi na rzecz stowarzyszenia lub środowiska lokalnego. Dodatkowo wręczono 2 stypendia „Saturn” ufundowane przez prywatnych sponsorów.

Wiceprezesi stowarzyszenia: Pani Krystyna Kozłowska i Pani Małgorzata Kłaczko - Dyjas wręczyły podziękowania dla rodziców oraz członków stowarzyszenia za zaangażowanie, które przyczyniło się do promocji jak i pozyskiwania środków finansowych na rzecz Funduszu Stypendialnego „Bartek”.