Dzięki współpracy z Fundacją Batorego, Fundacją Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych z Warszawy, Fundacją NIDA z Nidzicy opracowany został długofalowy program rozwoju funduszu stypendialnego BARTEK oraz plan pozyskania środków finansowych.

Program stypendialny zaadresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich, zamieszkałych na terenie gminy Barciany, uzyskujących dobre wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki programowi stypendialnemu, młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej będzie miała możliwość ukończenia szkoły średniej.

Bycie stypendystą ma stanowić pozytywne wyróżnienie w środowisku i być zachętą dla innych. Stypendia są przyznawane na rok szkolny z możliwością ich przedłużenia na czas niezbędny do zakończenia całego procesu nauczania, o ile stypendysta uzyskał oczekiwane wyniki w nauce oraz wydatkował przyznane środki finansowe zgodnie z ich deklarowanym przeznaczeniem.