Stowarzyszenie prowadzi program stypendialny od 1999 roku. Stworzenie gminnego systemu stypendialnego umożliwiło młodzieży kontynuowanie nauki w szkołach średnich zgodnie z jej zainteresowaniami i możliwościami. Lepsze wykształcenie zwiększy ich szanse na znalezienie pracy w sytuacji koniecznych zmian związanych z restrukturyzacją rolnictwa, a tym samym zmniejszy liczbę bezrobotnych w gminie.

Dotychczas przyznane zostały stypendia 49 uczniom szkół średnich i 2 studentom na łączną kwotę 98 000 zł. W roku szkolnym 1999/2000 Stowarzyszenie przyznało stypendia 7 uczniom, w roku 2000/2001 -10, 2001/2002 -12, 2002/2003 -15, a w roku szkolnym 2003/2004 -15 uczniom szkół średnich oraz 2 studentom. Wysokość stypendiów jest dla wszystkich uczniów szkół średnich jednakowa - 200 zł miesięcznie. Studentom przyznano stypendia zróżnicowane, w wysokości 300 i 380 zł.