Uroczyste wręczenie stypendiów "Bartek" na rok szkolny 2005/2006

W obecności wójta gminy Barciany - Ryszarda Kozyry, przewodniczącego Rady Gminy - Stefana Gbura oraz Zarządu BIO 23 września 2005r. nastąpiło wręczenie stypendiów dla 15 uczniów szkół średnich pochodzących z gminy Barciany oraz trzech studentów. Uczniowie otrzymali stypendium w kwocie 200 zł miesięcznie, a studenci pierwszego roku po 360 zł miesięcznie. Dotacja dla studentów pochodzi w 2/3 od Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości z Łodzi.

Stypendyści:
Ewa Stefańska, Dorota Karpiuk, Ewelina Cis, Piotr Dyjas, Agata Ceglarska, Joanna Krześniewska, Bronisław Olenkowicz, Katarzyna Arnister, Anna Olenkowicz, Joanna Trzaskowska, Ewelina Wanago, Anna Wanago, Sebastian Jankowski, Kamil Blusiewicz, Ewelina Czyżewska.

studenci: Monika Andruszewicz, Tomasz Groch, Anna Stefańska.